Huisregels

SpeedYellow.com biedt een interactief advertentieportaal aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft SpeedYellow.com huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. U krijgt alleen toegang tot de interactieve functies van de website als u akkoord bent gegaan met deze huisregels en onze algemene voorwaarden.

De website

De website SpeedYellow.com omvat verschillende domeinen. Deze huisregels zijn van toepassing op alle websites van SpeedYellow.com.
SpeedYellow.com is een interactief portaal wat inhoudt dat bezoekers van de website zelf delen van de content kunnen toevoegen en/of wijzigen in de vorm van advertenties. SpeedYellow.com houdt streng toezicht op de activiteiten van de bezoekers en gebruikers maar kan niet garanderen dat alle geplaatste informatie correct is of aan de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer voldoet. Bij het gebruiken van deze website vrijwaart u SpeedYellow.com van aansprakelijkheid voor wat betreft de inhoud van de website.

De beheerder

De websites van SpeedYellow.com worden beheerd door de eigenaar van de rechtspersoon SpeedYellow.com, Peter Slinger en/of door de aangestelde moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot het inloggen, plaatsen van advertenties, uploaden van foto’s en/of andere interactieve functies van de website te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde advertenties en berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Gebruikersaccount

Om gebruik te maken van de interactieve functies van SpeedYellow.com, dient u zich aan te melden om zo een gebruikersaccount te openen. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw account te activeren. Tevens kan de beheerder van SpeedYellow.com dit e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als uw e-mailadres verandert dient u de wijziging door te geven aan SpeedYellow.com of zelf uw e-mailadres te wijzigen bij uw accountinstellingen. Desgewenst kan dit ook per e-mail naar info@speedyellow.com.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en de gebruiker wordt hiervoor de toegang tot de website ontzegd.

Copyright, eigen content en foto's

De gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website SpeedYellow.com geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. De gebruiker vrijwaart SpeedYellow.com terzake van vorderingen van derden.

SpeedYellow.com behoudt het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal aan te passen en eventueel her te gebruiken. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van SpeedYellow.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in SpeedYellow.com opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SpeedYellow.com (ook niet via een eigen netwerk).

Wat is niet toegestaan op SpeedYellow.com?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto's met een duidelijke erotische lading te plaatsen op SpeedYellow.com. Ook berichten en foto's die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Spam is op geen enkele manier toegestaan op SpeedYellow.com, het posten van recensies, evenementen of foto’s e.d. waarin reclame of links/urls in voorkomen worden direct verwijderd, behalve als deze een positieve bijdrage leveren aan de website. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

Iets gezien wat niet door de beugel kan?

Heeft u iets gezien wat niet door de beugel kan, meld dat dan per e-mail aan info@speedyellow.com. SpeedYellow.com zal dan een passende actie ondernemen. Negatieve recensies zullen niet verwijderd worden als deze gebaseerd zijn op een ervaring van de poster.

Zakelijk adverteren?

Wil U zakelijk adverteren?

Vraag uw software leverancier naar de mogelijkheden.

TIJDELIJK GRATIS!

Het adverteren op SpeedYellow.com is tijdelijk gratis! Plaats nu uw advertentie 4 weken lang zonder kosten.

Gevraagd

Gevraagd: Occasion Management Software (World Wide) leveranciers voor een samenwerking met www.speedyellow.com
Interesse? info@speedyellow.com

Compleet aanbod

Op SpeedYellow.com vindt u het meest complete aanbod van alles wat maar een stuur en wielen heeft. Uiteraard auto's en motoren, maar ook vrachtauto's, machines, tractoren, boten, caravans, campers, vliegtuigen en helicopters kunt u hier adverteren.

Zakelijk adverteren?

Wilt u grotere aantallen advertenties kunnen plaatsen en eenvoudig een maandelijkse factuur ontvangen? Dat kan al vanaf € 80 excl BTW per maand voor 10 advertenties. Meer weten? Neem contact met ons op.

Advertentie plaatsen

U kunt eenvoudig een advertentie plaatsen op Speedyellow.com. Dit kost slechts € 10,00 per 4 weken. Maak eerst een gebruikersaccount aan als u die nog niet heeft.